Inkluderande design

Inkluderande design

Inkluderande design syftar till utveckling av produkter och tjänster för universell tillgänglighet och användbarhet. Förståelsen för tillgänglighet och inkluderande design blir allt större. Vikten av design som fokuserar på mångfald och är inte slentrianmässigt, vilket reproducerar föreställningar och ökar normer i samhället.

Inkluderande design på webben

Den som arbetar med design för webben har en stor roll i att informationsflödet som finns på webben ska vara tillgänglig för alla oavsett förutsättningar.

En webbtjänst ska vara så inkluderande, läsbart och begripligt som möjligt, och det är viktigt att ha med dessa aspekter redan från början för att kunna designa produkter och tjänster som fungerar för alla. Ta gärna hjälp av en testpanel för att utvärdera om webbsidan fungerar som ni tänkt.

Tydliga och stora knappar och att texten har god läsbarhet med typsnitt utan serifer är exempel på hur man kan göra en webbsida mer tillgänglig. En tydlig design och universella symboler kan tex. underlätta för personer som inte behärskar svenska språket.

Hitta rätt kompetens

Inför ett designprojekt är det avgörande att få in rätt personer i sin projektgrupp som kan bidra med kompetens och erfarenhet för att arbeta inkluderade med design. Finns inte rätt kompetens på företaget är det väl investerade pengar att ta in kompetens externt från en frilansare eller konsult.

Rättviseförmedlingen är en partipolitiskt obunden ideell organisation som hjälper uppdragsgivare att hitta rätt kompetens för sina projekt. Genom att sprida kunskap, bredda urvalslistor och komplettera företags nätverk, bidrar Rättviseförmedlingen till att bryta normer och föreställningar om vilka människor som är lämpade för olika uppdrag och positioner. På sin webbsida listar de bland annat fotografer, bildbanker, byråer, och illustratörer som arbetar inkluderande och normkritiskt.

Här listar vi sju kreatörer och byråer som arbetar aktivt med inkluderande och normkritisk design

  • ELIN LUCASSI

Illustrator

http://www.lucassi.se

  • LOTTA SJÖBERG

Illustratör och fotograf

http://lottasjoberg.com

  • FUNKISBYRÅN

Agentur för modeller med funktionsnedsättning

http://funkisbyran.se

  • MOA HOFF

Illustratör

http://moahoff.se/

  • JOSEFIN MIRSCH

Fotograf

http://www.josefinmirsch.com/

  • BJÖRN WANHATALO

Fotograf

http://wanhatalo.se/bjorn/

  • GLOBAL REPORTING SWEDEN

Kommunikationsbyrå

www.facebook.com/Global-Reporting-Sweden-198122623539470/

dante