Kvinnliga designkollektiv

Kvinnliga designkollektiv

Intresset för kvinnliga nätverk ökar och blir alltmer populärt. För den som arbetar inom kreativa yrken finns ett flertal nätverk och grupper att gå med i för att inspireras, knyta kontakter, dela karriärs möjligheter, hitta samarbeten, stötta och hjälpa varandra framåt.

Att befinna sig i rätt nätverksmiljö kan vara avgörande för att ta nästa kliv i karriären och

i kvinnliga nätverk möts man ofta värme, en vilja att dela med sig av kunskaper och erfarenheter och en stor generositet.

I en ojämställd och mansdominerad bransch kan det upplevas befriande att hitta gemenskap och ett sammanhang tillsammans med andra kvinnor. Det finns en tydlig styrka i att gå samman, hjälpas åt och lyfta varandra, vilket skapar förutsättningar som hjälper kvinnor i sin yrkesroll.

Här nedan är några av de aktiva nätverken som riktar sig mot kvinnor i designbranschen.

She-form

She-form är en global plattform för kvinnor inom design. Nätverket skapades av Linnéa Teljas-Puranen som är illustratör i Stockholm, tillsammans med Ee-Rang Park som arbetar som formgivare i Seoul där hon driver sin egna designstudio Studio Hertz.

She-form vill föra ett samtal om jämställdhet, lyfta fram kvinnor i designyrken och fungerar som ett nätverk för kvinnor inom design över hela världen.

www.She-form.org

Kreatörskvinnor

Kreatörskvinnor startades av Johanna Johansson och Lina Franzon och är en sajt som samlar kvinnliga kreatörer och vill synliggöra kvinnlig kompetens. Med kreatorskvinnor.se vill de visa på bredden och kompetensen som finns tillgänglig hos kvinnliga kreatörer i Sverige. De vill också slå hål på myten i reklambranschen om att det inte går att få tag på några kvinnliga kreatörer.

Genom ett register och ett sökverktyg går det snabbt och smidigt för besökaren att leta efter kreatörskvinnor och hitta rätt kompetens för sitt projekt.

www.kreatorskvinnor.se

Kreatörsgäris

Kreatörsgäris är en Facebookgrupp för kvinnor eller icke-binära inom kreativa yrken.

Här tipsar medlemmarna om karriärsmöjligheter, nätverkar, stöttar, peppar, söker samarbeten och hjälper varandra framåt.

Jane jkpg

2014 startades Jane jkpg, en ideell förening och kvinnonätverk som vill synliggöra, uppmuntra och inspirera kvinnor inom kreativa yrkesroller.

Jane jpg anordnar föreläsningar och medlemsträffar och vill skapa ett bollplank för kvinnor i samma bransch.

www.janejkpg.se

Sharehive

Sharehive är en global frilandsmarknadsplats för kvinnor där man nätverkar, skapar nya kontakter, samarbetar, köper och byter tjänster med varandra. Sharehive vill hålla en professionell nivå på de tjänster som erbjuds, och för att bli medlem behöver man göra en ansökan.

https://sharehive.co

dante