Fördelar med design

Fördelar med design

Design underskattas ofta trots sin värdefulla nytta i att lösa problem eller skapa konstverk. Själva ordet ”design” har många definitioner, dock handlar det generellt sett om att förvandla idéer till något värdefullt i verkliga livet. Design finns därför överallt i vår omgivning. I designprocessen ingår nästan alltid vissa steg som att utforska, skissa och göra prototyper. Design kan ha stor nytta för företag som utvecklar produkter och bedriver marknadsföring. I dessa områden kan design användas för att hantera processen och mäta framgången. Härnäst presenteras tre fördelar för ditt företag att använda design.

3 sätt som design har nytta för företag

1. Lockar kunder och utökar marknaden. Design är ett kraftfullt sätt att både behålla och locka kunder. Det positionerar ditt företag på nya marknader genom användning av konventionella designmetoder, såsom användarundersökningar, idégenerering och prototyper. På så vis identifieras och fylls gapet hos kunders behov på marknaden som ännu inte uppfylls.

2. Hjälper till med differentiering. Numera är konkurrensen global inom de flesta sektorer och bra priser räcker inte. Företag måste därför differentiera sina produkter och tjänster genom dess image och intryck. Om företaget säljer tapeter innebär det att skapa unika designmönster och former där konkurrenter brister. Det räcker med att använda konventionella designmetoder för att uppnå differentiering.

3. Gör företagets webbplats användarvänlig. Bra design gör webbsidor användbara och användarvänliga för målgruppen. Det innebär att webbsidorna inte bara ser bra ut, utan även fungerar smidigt för besökaren. Designen ska vara så pass effektiv och enkel att den kan omvandla besökare till kunder. Grundläggande kunskaper om användare är nödvändigt, exempelvis har genomsnittliga användare lite tålamod och överger en undermålig webbsida snabbt. I själva verket visar studier på att uppmärksamheten minskat till åtta sekunder, från 12 sekunder för 20 år sedan. En enkel design är därför avgörande.

dante