Produktdesigner

Produktdesigner

En produktdesigner formger produkter som ska nå ut på marknaden som tex. möbler, husgeråd, handikapphjälpmedel, smycken, glas, lampor och leksaker.

Produktformgivning är mycket brett och omfattar allt vi människor omger oss av i vår vardag eller i yrkessammanhang. Produkter omkring oss påverkar vår vardag och vårt sätt att leva.

Inom formgivning av produkter är våra behov, sinnen och upplevelser centralt, och som produktformgivare strävar man efter att skapa meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter som fungerar väl i sitt sammanhang.

I rollen som produktformgivare vidareutvecklar man en redan befintlig produkt eller tar fram helt nya produkter på marknaden, och man kan ingå i en produktutvecklingsgrupp tillsammans med konstruktör och marknadsförare. Under arbetsprocessen arbetar man med datorgenererade modeller för att visualisera sin idé och presentera den för andra inblandade i projektet. Som produktdesigner är man med i hela designprocessen från en skiss eller idé till en färdig produkt på marknaden och arbetar med materialval, funktion och estetik.

Det är ett yrke som är både kreativt och tekniskt, och man behöver tänka 3-dimensionellt när man arbetar. Det är även positivt att vara analytisk och en problemlösare. Det är mycket viktigt att ha god kunskap kring olika material. Man kan välja att arbeta med många olika material som trä, metall, plast, glas och textil mm. Det är även viktigt att ha kunskap och förståelse kring ergonomi, miljö och kulturella skillnader för att skapa en framgångsrik produkt på marknaden.

När man arbetar med att formge nya produkter behöver man utveckla en inlevelseförmåga för andra människor, ett intresse av att lösa problem samt en förståelse att se situationer ur olika perspektiv. En produktdesigner kan välja att nischa sig och arbeta med en specifik produkttyp eller ett visst användningsområde eller material.

Framtid

Kreativitet är en av de egenskaper som spås kommer bli allt viktigare framöver. Behovet av bra design ökar och designkompetens blir allt mer efterfrågat i vårt samhälle. Som produktdesigner kan du vara anställd på ett designföretag eller arbeta med formgivning i eget företag. Om man vill driva eget företag som produktdesigner är det bra att komplettera sin utbildning med kunskaper som marknadsföring och ekonomi för att kunna driva ett framgångsrikt företag och nå ut med sina produkter på marknaden.

Utbildning

  • Beckmans Designhögskola

Form, 180 hp

  • Malmö Universitet

Produktdesign, 180 hp

dante